YKB

Alla yrkesförare som har tyngre behörighet ska ha ett yrkeskompetensbevis sedan den 10:e september 2016. Har du inte det får du inte köra kommersiellt. Har du haft en tung behörighet innan den 10 sept 2009, så räcker det med att du går en repetitionsutbildning. Har du en nyare behörighet måste du gå en grundutbildning först.

Har din YKB gått ut? Då måste du gå en ny repetitionsutbildning innan du får köra igen.

Information om kraven på yrkesförarkompetens finns i lagen (2007:1157) och samt förordningen (2004:1470) om yrkesförarkompetens.

Fortbildningen består av 5 delkurser á 7 timmar. När alla fem delkurserna är fullgjorda registreras utbildningen och yrkeskompetensbeviset erhålls från transportstyrelsen.

Vår utbildning följer Tya:s utbildningsplan och består av följande delar:

  • Sparsam körning
  • Godstransporter
  • Lagar och regler
  • Ergonomi och Hälsa
  • Säkerhet och Kundfokus