ADR

Har du mindre än 1 år kvar på ditt ADR-intyg är det hög tid att boka repetitionskurs. Tänk på att det kan ta tid att få testtillfälle hos trafikverket. Man måste klara grundprovet innan man kan göra specialproven. (explosivt och Tank).

ADR utbildningen består av en obligatorisk grundkurs som kompletteras med specialkurser om det behovet finns. De specialkurser vi utbildar i är Klass 1 (explosiva ämnen och föremål) och tank.

Grundkurs

Vid transport av farligt gods över vissa mängder måste föraren genomgå en grundläggande förarutbildning, en grundkurs. Detta gäller oavsett fordonets totalvikt. Grundkursen behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods som styckegods, med undantag för explosiva ämnen och föremål samt radioaktiva ämnen.

 I grundkursen ingår även individuella praktiska övningar i första hjälpen, brandbekämpning och åtgärder vid olycka eller tillbud.

Utbildningen är 3 dagar.

När föraren har examinerats från utbildningen med godkänt resultat utfärdas ett ADR-intyg. Adr-intyget är giltigt i 5 år. För att förlänga giltighetstiden måste föraren delta i en repetitionsutbildning och genomföra ett nytt prov med godkänt resultat innan ADR-intygets giltighetstid löper ut.

Explosiva ämnen och föremål

Om du transporterar explosiva ämnen och föremål behöver du den här utbildningen. Utbildningen är 1 dag

Tank

Kör du farligt gods i fasta tankar, MEMU:s eller avmonterbara tankar med en volym över 1000 liter, eller i batterifordon med en total volym över 1000 liter, eller farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym över 3000 liter. Ja, då måste du även ha den här utbildningen. Den här utbildningen är på 2 dagar.

Repetitionsutbildning

ADR-intyget är giltigt i fem år. För att förnya intyget måste du gå en repetitionsutbildning med godkänt resultat innan intygets giltighet löper ut.

Om du är sent ute och missar provet och därmed blir av med din adr-behörighet, då måste du gå en ny grundkurs. Så titta på ditt adrintyg. Är det mindre än 1 år kvar. Boka en kurs omgående. Det nya kommer att gälla fem år från att det gamla går ut. Är du snabb så kan du ha nästa kort i nästan 6 år.

Längd på repetionskirs varierar beroende på behov.

  • Grund ( styckegods ) 1,5 dag.
  • Grund + klass1          2 dagar.
  • Grund + tank             2 dagar
  • Grund+kl 1+tank       2,5 dagar